Manipulačný pracovník

  • Podieľa sa na výkone činností pri príprave surovín na ďalšie spracovanie, na obsluhe strojov a zariadení.
  • Manipulačný pracovník (porážka, rozrábka)
  • Manipulačný pracovník s nožou (porážka, rozrábka)

Mäsiar – porážač

  • Porážač sa podieľa na porážke hovädzieho dobytka a ošípaných.
  • Základný plat: 800 € + 925 € pohyblivá zložka a príplatky 
  • Hrubá mzda: 1600–2150 €