Koordinátor vo výrobe/starostlivosť o zamestnancov

 • starostlivosť o zamestnancov
 • vybavovanie úradných záležitostí na štátnych inštitúciách
 • administratíva
 • reporty,
 • pohotovosť na telefóne a mailoch
 • zabezpečovanie lekárskych prehliadok, nástupov do zamestnania
 • Základný plat  od 700 EUR – 800 EUR

Odborný referent technického úseku

 • implementácia softvéru plánu opráv a údržby v skupine
 • tvorba, evidencia záznamov metrológie
 • sledovanie technických procesov v spoločnosti, vyhodnocovanie
 • sledovanie, vyhodnocovanie energetických nákladov spoločnosti
 • navrhuje optimalizačné opatrenia v energetike
 • poskytuje aktívnu technickú podporu pri prevádzkovaní strojov a zariadení
 • spolupráca s výrobnými a finančnými manažérmi spoločnosti
 • sledovanie a zavádzanie nových inovatívnych technológií do života spoločnosť
 • Základný plat: 900 EUR + 300 variabilná zložka (prípadná dohoda na základe doterajšej praxe) + prehodnotenie po skúšobnej dobe

Účtovník

 • Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva výrobnej spoločnosti, spracovanie daňových priznaní DPH a účtovných uzávierok, vedenie pokladne, styk s bankou, PHM, leasingy, majetok spoločnosti, spracovanie štatistických výkazov.
 • Základný plat: 900 EUR (prípadná dohoda na základe doterajšej praxe).

Majster mäsovýroby

 • Riadenie technologických postupov výroby.
 • Optimalizácia výrobných procesov a navrhovanie zlepšovania.
 • Zodpovednosť za implementáciu a dodržovanie systému kvality.
 • Realizácia nových technológií do výrobného procesu.
 • Poskytovanie odborných posudkov pri dodávateľských, odberateľských a iných reklamáciách.
 • Základný plat: 1000 EUR + 800 EUR pohyblivá zložka.

Majster baliarne

 • zodpovednosť za bezproblémový chod baliarne
 • vedenie tímu baliarne cca 10 zamestnancov
 • zodpovednosť za plnenie stanovených cieľov a s tým súvisiaci reporting
 • riešenie neštandardných prevádzkových situácií
 • Základný plat: 1000 EUR – 1200 EUR (prípadná dohoda na základe doterajšej praxe)

Strojník – baliacej linky

 • opravuje el. stroje a zariadenia vo výrobe / baličke
 • vykonáva inštaláciu, údržbu a opravy zariadení+ nastavenie a jemné doladenie
 • Základný plat :1000 EUR – 1200 EUR (prípadná dohoda na základe doterajšej praxe)

Skladník

 • Zabezpečuje obstarávanie, evidenciu, skladovanie a výdaj tovaru zo skladu.  
 • Základný plat: 850 EUR + 400  EUR  pohyblivá zložka a príplatky

Manipulačný výrobný pracovník

 • Podieľa sa na výkone činností pri príprave surovín na ďalšie spracovanie, na obsluhe strojov a zariadení, balení a uskladňovaní polotovarov a mäsových výrobkov.
 • Základný plat: 650 EUR + 450 EUR pohyblivá zložka  a príplatky

Mäsiar – porážač

 • Porážač sa podieľa na porážke jatočných zvierat,.
 • Základný plat: 800 EUR + 925 EUR pohyblivá zložka  a príplatky
 • Hrubá mzda 1000 EUR – 1800EUR

Mäsiar – vykosťovač

 • Podieľa sa na  rozrábke hovädzieho a bravčového mäsa, vykosťovaní.
 • Základný plat: 800 EUR + 925 EUR pohyblivá zložka  a príplatky
 • Hrubá mzda 1000 EUR – 1800EUR