Strojník chladiarne

 

Základná mzda  – 700 EUR + príplatky  / max. hrubá mzda 1000 EUR/

Pracovná náplň:

  • Samostatne vykonáva čiastočné i celkové odborné práce pri nastavovaní a zoraďovaní chladiarenských strojov a zariadení.
  • Samostatne, i v spolupráci s ďalšími odbornými pracovníkmi údržby analyzuje a odstraňuje poruchy zvereného technologického vybavenia.
  • Vykonáva odborné zápisy a reporty o prevedených činnostiach.

Dvormajster

  • Kosenie trávy úprava zelene v zime solenie a odpratávanie snehu
  • Asistencia pri nakládke kontejnerov SRM
  • Obsluha skladu olejového hospodárstva
  • Zametanie areálu
  • Vysypanie popolčeka z údiarni
  • Vyprázdňovanie vonkajších smetných nádob
  • Asistencia pri odsávaní kalov COV a lapača v umyvárni kamiónov

Základný plat: 580 EUR + 120 EUR pohyblivá zložka

Potravinársky pracovník

 

Potravinársky pracovník kategória I.:  hrubá mzda: 950 €; čistá mzda 736 €

Potravinársky pracovník kategória II.:  hrubá mzda: 900 €; čistá mzda 701 €

Potravinársky pracovník kategória III.: hrubá mzda: 800 €; čistá mzda 631 €

Mäsiar

 

Mäsiar kategória I.:       hrubá mzda: 2150 €; čistá mzda 1508 €

Mäsiar kategória II.:      hrubá mzda: 2000 €; čistá mzda 1403 €

Mäsiar kategória III.:     hrubá mzda: 1800 €; čistá mzda 1262 €

Mäsiar kategória IV.:     hrubá mzda: 1600 €, čistá mzda 1122 €