Mäsiar – údenár

 • podieľa sa na výkone činností pri príprave surovín na ďalšie spracovanie vo výrobe jednotlivých druhov polotovarov, mäsových výrobkov
 • podieľa sa na obsluhe strojov a zariadení a uskladňovaní polotovarov a mäsových výrobkov a na obslužných činnostiach počas výroby
 • uprednostňujeme uchádzačov s praxou v mäsopriemysle
 • Základný plat: 800 EUR + 500 EUR pohyblivá zložka  a príplatky

Majster mäsovýroby

 • Riadenie technologických postupov výroby
 • Optimalizácia výrobných procesov a navrhovanie zlepšovania
 • Zodpovednosť za implementáciu a dodržovanie systému kvality
 • Realizácia nových technológií do výrobného procesu
 • Poskytovanie odborných posudkov pri dodávateľských, odberateľských a iných reklamáciách
 • Základný plat: 1000 EUR + 800 EUR pohyblivá zložka

Majster baliarne

 • zodpovednosť za bezproblémový chod baliarne
 • vedenie tímu baliarne cca 10 zamestnancov
 • zodpovednosť za plnenie stanovených cieľov a s tým súvisiaci reporting
 • riešenie neštandardných prevádzkových situácií
 • Základný plat: 1000 EUR – 1200 EUR (prípadná dohoda na základe doterajšej praxe)

Strojník – baliacej linky

 • opravuje el. stroje a zariadenia vo výrobe / baličke
 • vykonáva inštaláciu, údržbu a opravy zariadení+ nastavenie a jemné doladenie
 • Základný plat: 1000 EUR – 1200 EUR (prípadná dohoda na základe doterajšej praxe)

Skladník

 • Zabezpečuje obstarávanie, evidenciu, skladovanie a výdaj tovaru zo skladu.  
 • Základný plat: 850 EUR + 500  EUR  pohyblivá zložka a príplatky

Manipulačný výrobný pracovník

 • Podieľa sa na výkone činností pri príprave surovín na ďalšie spracovanie, na obsluhe strojov a zariadení, balení a uskladňovaní polotovarov a mäsových výrobkov.
 • Základný plat: 650 EUR + 450 EUR pohyblivá zložka  a príplatky